GEODETICKÉ PRÁCE

tvorba mapových podkladů pro projekty, vytyčování staveb, zaměřování současného stavu budov, zaměřování skutečného provedení staveb, inženýrská geodézie, odborné poradenství.

GEODETICKÉ PRÁCE ZEMĚŘENÉ NA ŽELEZNICI

ZVLÁŠTNÍ SPECIALIZACE - zajišťování geometrické polohy koleje zajišťovacími značkami podle vlastvního patentu schváleného SŽDC, s.o.

PROJEKTY ŽELEZNIC


autorizace ČKAIT, obor kolejová doprava, úpravy geometrické polohy koleje, dokumentace skutečného provedení kolejových staveb a rekonstrukcí

PORADENSTVÍ V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

upozornění: Zaměřování a vytyčování pozemků (geometrické plány a věcná břemena), provádíme pouze v souvislosti se zakázkami geodetických prací v investiční výstavbě.


NAŠÍ SPECIALIZACÍ JSOU GEODETICKÉ PRÁCE NA ŽELEZNICI